Bên mời thầu cần biết (ngày 11/4/2014)

Trong 2 ngày 08 và 10/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 308 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 306 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Trong 2 ngày 08 và 10/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 308 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 306 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (tỉnh Đăk Lăk) dự kiến bán HSMT từ ngày 12/4/2014. Ngoài ra, đơn vị này cũng thực hiện sai quy định về thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu (dự kiến bán HSMT đến 17 giờ ngày 28/4/2014, trong khi đóng thầu vào 8 giờ cùng ngày).

 

Đơn vị này cần biết, Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Về thời gian bán HSMT, theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu bán HSMT đến trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đối với đấu thầu rộng rãi. 

 

Cung cấp thiếu thông tin trong phiếu đăng ký TBMT: Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, không ghi nguồn vốn trong phiếu đăng ký TBMT.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: 

www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

trungnam