Bên mời thầu cần biết (ngày 11/2/2014)

Ngày 10/2/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 128 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 123 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/2/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 10/2/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 128 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 123 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/2/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) thông báo mời thầu gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 20/2/2014.

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng) và xây lắp (có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình và Ban Quản lý các dự án ĐTXD huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) dự kiến bán HSMT từ ngày 24/02/2014 đến ngày 10/3/2014. Công ty CP Xi măng Sông Thao (tỉnh Phú Thọ) thông báo mời thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 21/02/2014 đến ngày 03/3/2014 và ngày 04/3/2014. 

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước.  

 

Dự kiến bán HSMT trước ngày đăng tải TBMT trên Báo đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty CP Xây dựng Công trình giao thông 419, dự kiến bán HSMT từ ngày 10/02/2014. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo đấu thầu phải bảo đảm Báo đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh