Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2013)

Ngày 10/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/12/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 10/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/12/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định của Luật Đấu thấu: Trung tâm Y tế dự phòng TP. Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 20/12/2013. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT.

 

Dự kiến không phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu cung cấp hệ thống thiết bị thuyết minh tự động, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/12/2013 đến ngày 15/12/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 16/12/2013. Theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. 

 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang thông báo mời chào hàng gói thầu mua trang thiết bị phục vụ công tác cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/12/2013. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam