Bên mời thầu cần biết (ngày 1/11/2013)

Ngày 31/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/11/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 31/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/11/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và tham dự thực hiện dự án sai quy định: Ban Quản lý chợ Vinh (thuộc UBND TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) công bố danh mục dự án BOT “Đầu tư xây dựng Khu kinh doanh nông sản và ngành nghề tổng hợp Tây Chợ Vinh theo hình thức BOT”, thời gian dự kiến dành cho nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và tham dự thực hiện dự án từ ngày 05/11 đến ngày 14/12/2013 là chưa đủ tối thiểu 30 ngày làm việc theo quy định. Đơn vị này cần lưu ý, Điều 10 Nghị định 108/2009/NĐ-CP quy định thời hạn tối thiểu để nhà đầu tư lựa chọn và đăng ký thực hiện dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là 30 ngày làm việc kể từ ngày Danh mục dự án được đăng tải lần cuối. Như vậy, nếu dự kiến ngày đăng tải lần cuối là ngày 05/11 thì thời gian dành cho nhà đầu tư lựa chọn và đăng ký thực hiện dự án phải kéo dài đến ngày 17/12/2013.

 

Áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh sai quy định: Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng tỉnh Khánh Hòa dự kiến mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 1 “Thiết bị y tế” có giá gói thầu trên 2 tỷ đồng. Đơn vị này cần lưu ý, Điều 22 Luật Đấu thầu quy định hình thức chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp gói thầu có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng.

 

Dự kiến thông báo mời thầu đối với gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu “Lựa chọn nhà thầu dịch vụ tổ chức “Hội chợ Công - Nông - Thương vùng Tây Nguyên năm 2013” của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (thuộc Sở Công thương tỉnh Đăk Nông), mục hình thức lựa chọn nhà thầu ghi “Chỉ định thầu”. Pháp luật về đấu thầu hiện hành quy định khi thực hiện chỉ định thầu, chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận hồ sơ yêu cầu (Điều 41 Nghị định 85/2009/NĐ-CP). Như vậy, một gói thầu khi áp dụng hình thức chỉ định thầu, việc thông báo mời thầu rộng rãi là không cần thiết.

 

Phát hành HSYC trước ngày TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Mua sắm trang thiết bị năm 2013” của Trung tâm Y tế dự phòng quận 4, TP.HCM dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/10/2013; Gói thầu “Cung cấp bàn quầy giao dịch cho KBNN Châu Thành, Tri Tôn, Thoại Sơn và An Phú” của Kho bạc Nhà nước An Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/10/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

 

trungnam