Bên mời thầu cần biết (ngày 11/11/2013)

Ngày 08/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 146 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/11/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 08/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 146 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/11/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), gói thầu xây lắp và thiết bị trụ sở quân sự xã Bình Trung và doanh trại có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 18/11/2013. Đơn vị này cần biết, Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Trường Trung cấp nghề số 7/Quân khu 7 dự kiến phát hành HSYC duy nhất trong ngày 11/11/2013. Trong các phiếu đăng ký TBMCH của Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Tư vấn Sài Gòn và của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (tỉnh Lầm Đồng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/11/2013 đến ngày 15/11/2013. Các đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Bán/phát hành HSMT, HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMT, TBMCH trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu dự kiến bán HSMT từ ngày 07/11/2013. Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng gói thầu mua băng đĩa, ổ cứng, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/11/2013. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: 

ww.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh