Bên mời thầu cần biết (ngày 1/10/2013)

Ngày 30/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 207 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 203 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 30/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 207 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 203 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Phiếu đăng ký thiếu dấu và chữ ký: Cục Đăng kiểm Việt Nam dự kiến tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu “Xây dựng chương trình quản lý đăng kiểm phương tiện thủy nội địa” nhưng phiếu đăng ký TBMT gửi đến Báo Đấu thầu không có dấu và chữ ký của đại diện hợp pháp của đơn vị. Theo quy định về quy trình cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC thì văn bản đăng tải thông tin gửi đến phải được đánh máy rõ ràng, có chữ ký và đóng dấu đầy đủ. 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng H.O.H (tư vấn cho chủ đầu tư là Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hà Nam) thông báo mời chào hàng cạnh tranh 2 gói thầu mua sắm hàng hóa, thời gian phát hành HSYC dự kiến từ ngày 01/10 đến 8h30 ngày 05/10/2013. Đơn vị này cần lưu ý, theo quy định về chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa tại Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 hồ sơ đề xuất từ 3 nhà thầu khác nhau và thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. Như vậy, để đảm bảo đúng quy định thì thời gian phát hành HSYC của 2 gói thầu trên phải kéo dài thêm tối thiểu 01 ngày, tới 8h30 ngày 06/10/2013.

 

Phát hành HSYC trước ngày TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Mua nguyên vật liệu” của Công ty Cổ phần Hóa dầu Long Hưng Việt Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/9/2013. Đơn vị này cũng không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX khi dự kiến phát hành HSYC đến ngày 07/10, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 16h00 ngày 08/10/2013. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

admin