Bên mời thầu cần biết (ngày 10/9/2013)

Ngày 09/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 166 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/9/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 09/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 166 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/9/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban Quản lý dự án huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), gói thầu xây lắp khối lớp học 12 phòng… có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 11/9/2013. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình dân dụng tỉnh Lạng Sơn thông báo mời gói thầu xây dựng cầu, có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 19/9/2013. Hai đơn vị này cần biết, Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Trường hợp gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng), Bên mời thầu có thể phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo (Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP). 

 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Sơn La thông báo mời chào hàng gói thầu mua thuốc, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/9/2013. Văn phòng HĐND – UBND tỉnh Điện Biên thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm xe ô tô, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/9/2013. Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm hàng mộc và thiết bị tin học…, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/9/2013. Các đơn vị này cần biết, theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Một số lỗi khác: Cung cấp thiếu thông tin trong phiếu đăng ký TBMT, TBMCH (Học viện Quân y; UBND xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nhầm lẫn về thời gian phát hành HSYC và thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC đến ngày 20/9/2013, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 11/9/2013). 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam