Bên mời thầu cần biết (ngày 10/7/2014)

Ngày 09/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 140 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 138 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/7/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 09/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 140 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 138 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/7/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Hai phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/7/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiếu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/7/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh