Bên mời thầu cần biết (ngày 10/7/2013)

Ngày 09/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 152 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 142 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/7/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 09/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 152 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 142 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/7/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của UBND xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), gói thầu xây lắp trường học có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT ngay từ ngày 10/7/2013. Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Trung Bộ đăng thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 18/7/2013. 

 

Dự kiến không phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu cung cấp hóa chất của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) dự kiến phát hành HSYC đến ngày 18/7/2013, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 19/7/2013. Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm xe ô tô, nêu thời gian phát hành HSYC đến ngày 15/7/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 20/7/2013. Ngoài ra, đơn vị này cũng dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên báo.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu trên báo tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Trường hợp Bên mời thầu phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo chỉ áp dụng đối với gói thầu quy mô nhỏ - gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng (Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP). Đối với chào hàng cạnh tranh, Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX; thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.

 

Một số lỗi khác: Không cung cấp đầy đủ thông tin trong phiếu đăng ký TBMT (Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh); Làm sai mẫu đăng ký thông tin (Bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh)…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh