Bên mời thầu cần biết (ngày 10/6/2013)

Ngày 07/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 156 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 149 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/6/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 07/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 156 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 149 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/6/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Trong phiếu đăng ký TBMT của: Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay, gói thầu số 5 “Xây lắp nhà làm việc và tổng thể” có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng (không phải gói thầu quy mô nhỏ) dự kiến bán HSMT từ ngày 14/6/2013; của Ban Quản lý đầu tư XDCB huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, gói thầu xây lắp cũng có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 17/6/2013. Tương tự, hai đơn vị là Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang và Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ TP.HCM, mời thầu các gói thầu xây lắp đều có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng lần lượt dự kiến bán HSMT từ các ngày 18 và 19/6/2013. Theo Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu, nếu dự kiến ngày đăng tải đầu tiên là 10/6/2013 thì thời gian bán HSMT các gói thầu trên sớm nhất phải từ ngày 20/6/2013.

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 26/6/2013 đến ngày 05/7/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Điều này vi phạm Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu: “Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là mười lăm ngày đối với đấu thầu trong nước, ba mươi ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu”.

 

Bán HSMT trước ngày TBMT dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu số 1 - Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc dự án Nhà học 03 tầng 15 phòng của Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, dự kiến bán HSMT từ ngày 08/6/2013.

 

Không điền thời gian phát hành HSYC trong phiếu đăng ký TBMCH: Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh