Bên mời thầu cần biết (ngày 10/4/2013)

Ngày 09/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 150 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/4/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 09/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 150 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/4/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty TNHH Xây dựng Đức Hưng (tỉnh Bình Phước), gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 22/4/2013 đến ngày 06/5/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày để các nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định.

 

Không bán HSMT tới thời điểm đóng thầu: Ban Quản lý công trình đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông báo mời thầu gói thầu xây lắp và gói thầu giám sát thi công xây dựng, nêu thời gian bán HSMT từ ngày 20/4/2013 đến ngày 25/4/2013, trong khi đóng thầu ngày 10/5/2013. 

 

Nêu thương hiệu hàng hóa trong TBMCH: Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua 01 xe ô tô Toyota Hiace động cơ xăng…”; Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm xe ô tô Toyota Fortuner 2.7V…”. Theo Thông tư số 11/2010/TT - BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về việc mời chào hàng cạnh tranh, trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương...

 

Một số lỗi khác: Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên báo (Văn phòng HĐND - UBND thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 09/4/2013); Nêu bảo đảm dự thầu đối với hình thức chào hàng cạnh tranh (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên); Dùng sai mẫu cung cấp thông tin và không điền thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu (Văn phòng Huyện ủy Lăk, tỉnh Đăk Lăk)...

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam