Bên mời thầu cần biết (ngày 10/01/2013)

Ngày 09/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 113 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 104 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 09/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 113  phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 104 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu. Trong phiếu đăng ký thay đổi thời gian bán HSMT của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng 68: Gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng bán HSMT từ ngày 14/01/2013 đến ngày 27/01/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định.

 

Phát hành HSYC tới sau thời điểm hết hạn nộp HSĐX (Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga: Phát hành HSYC đến 10h00 nhưng hạn cuối nhận HSĐX là 9h00).

 

Nhầm thời điểm đóng thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa của Trường THPT Trần Kỳ Phong, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Bán HSMT từ ngày 10/01/2013 đến ngày 20/01/2013, nhưng đóng thầu vào ngày 07/01/2013).

 

Bán HSMT trước ngày dự kiến đăng tải TBMT trên Báo Đấu thầu: Gói thầu Xây dựng công trình và thử tải cọc mở rộng khu khám Bệnh viện Đa khoa TP. Cà Mau của Ban Quản lý dự án TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Bán HSMT từ ngày 07/01/2013).

 

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh thiếu mục nguồn vốn: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

ngocthanh