Bên mời thầu cần biết (ngày 09/4/2013)

Ngày 08/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 119 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 109 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/4/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

 

Ngày 08/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 119 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 109 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/4/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 18/4/2013. 

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Xây dựng TP.HCM, gói thầu “Xây lắp và thiết bị gắn liền với công trình” thuộc dự án “Sửa chữa, cải tạo khối A và xây dựng mới khối B - Trụ sở Sở Xây dựng”, có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT chỉ trong 7 ngày (từ ngày 19/4/2013 đến ngày 26/4/2013), chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT.

 

Không phát hành HSYC đến hạn cuối nhận HSĐX. Trong phiếu đăng ký TBMCH của: Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/4/2013 đến ngày 22/4/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 29/4/2013; Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/4/2013 đến ngày 19/4/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 22/4/2013.

 

Nhầm hạn cuối nhận HSĐX: Gói thầu “Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của Trường THPT Phước Vĩnh” của Công ty TNHH MTV Mai Hồng Lợi (tư vấn cho Chủ đầu tư là Trường THPT Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/4/2013 đến ngày 16/4/2013, nhưng hạn cuối nhận HSĐX là ngày 26/2/2013. 

 

Số lượng gói thầu không thống nhất: Trong phiếu đăng ký TBMT của Bệnh viện Bưu điện (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam), phần Tên gói thầu ghi một gói thầu “Cung cấp thuốc tân dược năm 2013” nhưng phần Giá bán một bộ HSMT ghi hai gói thầu là “Thuốc biệt dược” và “Thuốc generic”. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

 

trungnam