Bên mời thầu cần biết (ngày 09/01/2013)

Ngày 08/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 86 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 68 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/01/2013); 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 08/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 86 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 68 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/01/2013); 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán/phát hành HSMT sai quy định của Luật Đấu thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông báo mời thầu xây lắp 09 phòng học và nhà hiệu bộ… thuộc dự án Trường Mầm non Bình Minh, nêu ngày bán HSMT là 14/01/2013, trong khi theo quy định, gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi bán/phát hành HSMT.

 

Không bán/phát hành HSMT, HSMST, HSYC đến thời điểm đóng thầu/hạn cuối nhận HSDST, HSĐX: Công an tỉnh Quảng Nam nêu thời gian bán HSMT từ ngày 21/01/2013 đến ngày 25/01/2013, trong khi thời điểm đóng thầu là ngày 04/02/2013 và mở thầu ngày 05/02/2013. Ngoài ra, đơn vị này cũng nêu thương hiệu hàng hóa trong HSMT. Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (Hà Nội) phát hành HSMST đến ngày 18/01/2013, nhưng hạn cuối nhận HSDST là ngày 29/01/2013. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành HSYC đến ngày 11/01/2013, nhưng hạn cuối nhận HSĐX là ngày 16/01/2013. Để tránh lỗi này, các đơn vị lưu ý, theo quy định, HSMT, HSMST, HSYC phải được bán/phát hành liên tục tới trước thời điểm đóng thầu/hạn cuối nhận HSDST, HSĐX và việc mở thầu phải được thực hiện ngay sau thời điểm đóng thầu.

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải trên báo: Ban QLDA TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (nêu ngày bán HSMT là 04/01/2013); Công an huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (nêu ngày bán HSMT là 08/01/2013).

 

Một số lỗi khác như: Nêu thương hiệu hàng hóa (Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh Tây Ninh); sử dụng sai mẫu đăng tải thông tin và nêu bảo đảm dự thầu trong HSYC (Tổng công ty Dầu Việt Nam - PV OIL, TP. Hồ Chí Minh)…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

ngocthanh