Bên mời thầu cần biết (ngày 08/5/2013)

Ngày 07/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 188 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 180 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/5/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 07/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 188 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 180 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/5/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 


Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 09/5/2013.

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Ban QLDA huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu mời thầu gói thầu xây lắp không phải gói thầu quy mô nhỏ (có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng), dự kiến bán HSMT từ ngày 20/5/2013 đến ngày 03/6/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Cũng mắc lỗi tương tự là trường hợp của Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, bán HSMT trong thời gian chưa đủ tối thiểu 30 ngày theo quy định đối với gói thầu đấu thầu quốc tế: dự kiến bán HSMT từ ngày 20/5/2013 đến ngày 03/6/2013. Lỗi trên đã được nêu trong chuyên mục “Bên mời thầu cần biết” trên Báo Đấu thầu số 91 ra ngày 07/5/2013, nhưng đơn vị này vẫn chưa chỉnh sửa cho phù hợp trong bản fax mà Báo Đấu thầu nhận được ngày 07/5/2013.

 

Phiếu đăng ký TBMCH của Cục Thuế tỉnh Bến Tre, gói thầu “Mua sắm máy photocopy, số lượng 04 cái” dự kiến thời gian phát hành HSYC vào 8h00 ngày 13/5/2013 mà không nêu phát hành tới thời gian nào, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 9h00 ngày 20/5/2013.

 

Một số lỗi khác: Phiếu đăng ký thiếu thông tin (Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội thiếu mục hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu); Nhầm hạn cuối nhận HSĐX (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đăk Nông, hạn cuối nhận HSĐX là 14h00 ngày 15/5/2013 nhưng dự kiến phát hành HSYC đến 15h00 ngày 15/5/2013).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam