Bên mời thầu cần biết (ngày 07/6/2013)

Ngày 06/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 221 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 210 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/6/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 06/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 221 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 210 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/6/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban quản lý Các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang), gói thầu “San nền, khối phòng học 10 phòng…” có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 16/6/2013.    

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), gói thầu “Xây lắp nhà khoa truyền nhiễm…” có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 20/6/2013 đến ngày 04/7/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định. Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu “Sửa chữa thay thế vật tư xe ô tô…”, dự kiến bán HSMT từ ngày 08/6/2013 đến ngày 15/6/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An) thông báo mời chào hàng 2 gói thầu mua sắm hàng hóa, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/6/2013 đến ngày 11/6/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định. 

 

Dự kiến bán/phát hành HSMT, HSYC trước ngày đăng tải TBMT, TBMCH trên báo: Ban QLDA Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang dự kiến bán HSMT từ ngày 05/6/2013; Trung tâm Dịch vụ Giá trị gia tăng thuộc Công ty Thông tin di động dự kiến phát hành HSYC ngày 06/6/2013. 

 

Một số lỗi khác: Cung cấp thiếu thông tin trong phiếu đăng ký TBMT và TBMCH (Cục Kỹ thuật thuộc Bộ Tư lệnh quân khu 9 và Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu); Dự kiến không phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (Đoàn An điều dưỡng 29, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam