Bên mời thầu cần biết (ngày 06/6/2013)

Ngày 30/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 176 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 168 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/5/2013); 8 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 30/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 176 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 168 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/5/2013); 8 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (tỉnh Nghệ An), gói thầu “Mua 97 danh mục thuốc theo tên Generic bổ sung năm 2013” có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 07/6/2013.  

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông quân đội, gói thầu mua sắm vật tư có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 31/5/2013 đến ngày 07/6/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Trường hợp khác, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/5/2013 đến trước 9 giờ ngày 04/6/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định. 

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải trên báo: Công ty Cổ phần Phân phối Khí áp thấp dầu khí Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (TP. Hà Nội) nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 30/5/2013. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng dự kiến không phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/5/2013. 

 

Cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) và Cục Thuế tỉnh Hải Dương. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam