Bên mời thầu cần biết (ngày 06/5/2013)

Ngày 03/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 210 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 199 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/5/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 03/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 210 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 199 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/5/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

 Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Trong phiếu đăng ký TBMT của: Ban Quản lý dự án 4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, các gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 15/5/2013; Công ty Tôn Phương Nam mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 13/5/2013. Tương tự, trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 - Vinacomin, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 10/5/2013. Đơn vị này còn mắc thêm lỗi không bán HSMT tới thời điểm đóng thầu khi chỉ dự kiến bán HSMT tới ngày 19/5/2013, trong khi thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 03/6/2013. 

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, dự kiến bán HSMT từ ngày 24/5/2013 đến ngày 31/5/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định.

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị HSĐX: Trong phiếu đăng ký TBMCH của: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Công ty Cổ phần Lilama 69-1; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Long An, dự kiến thời gian phát hành HSYC từ ngày 06/5/2013 đến ngày 10/5/2013.

 

Bán HSMT trước ngày TBMT dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu số 02 “Lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, quy mô 500 giường, hạng mục: Hệ thống báo cháy tự động” của Sở Y tế tỉnh Hà Giang, dự kiến bán HSMT từ ngày 04/5/2013.

 

Sử dụng không đúng mẫu phiếu đăng ký thông báo (Trung tâm Khuyến nông Hà Nội).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam