Bên mời thầu cần biết (ngày 05/3/2013)

Ngày 04/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 109 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 98 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/3/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 04/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 109 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 98 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/3/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT đối với gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng: Trong các phiếu đăng ký TBMT của UBND xã Nguyệt Đức (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), Ban QLDA huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) và của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước dự kiến bán HSMT từ ngày 14/3/2013. 

 

Áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trên 3 tỷ đồng: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Trung tâm giống Nông - Lâm - Ngư - Nghiệp Kiên Giang, mặc dù gói thầu có giá trên 3 tỷ đồng, nhưng đơn vị này vẫn áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh và dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/3/2013 đến ngày 08/3/2013. Trung tâm giống Nông - Lâm - Ngư - Nghiệp Kiên Giang cần biết, Điều 22 của Luật Đấu thầu quy định, hình thức chào hàng cạnh tranh chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng. 

 

Thời điểm dự kiến mở thầu cách xa thời điểm đóng thầu (sau 15 ngày): Trong phiếu đăng ký TBMT, Bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) mời thầu cung ứng thuốc điều trị cho Bệnh viện, nêu thời gian đóng thầu ngày 01/4/2013, nhưng dự kiến đến ngày 16/4/2013 mới tiến hành mở thầu. Đơn vị này cần biết, Khoản 3, Điều 3, Luật Đấu thầu quy định: “Việc mở thầu phải được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu đối với các hồ sơ dự thầu được nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu”.

 

Một số lỗi khác: Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên báo (Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/3/2013); phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định (Ban QLDA các công trình điện miền Nam nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 11/3/2013 đến 9 giờ ngày 15/3/2013); văn bản chưa được đóng dấu (Ban QLDA Xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin tại Việt Nam thuộc Văn phòng Ban chỉ đạo 33 - Bộ Tài nguyên và Môi trường); thiếu giá gói thầu (Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam