Bên Mời thầu cần biết (ngày 05/11/2012)

Ngày 02/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 206 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/11/2012); 32 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 02/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 206 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/11/2012); 32 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

 

Thời gian bán (phát hành) HSMT, HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu (trong phiếu đăng ký TBMT, TBMCH của: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Đông Hà Nội, BQL Đầu tư và xây dựng huyện Sa Thầy, Ban QLDA NN&PTNT An Giang…); Thời gian phát hành HSYC trước ngày dự kiến được đăng báo (Văn phòng HĐND và UBND huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt: phát hành HSYC từ ngày 03/11/2012; Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Mai Sơn: phát hành HSMT từ ngày 04/11/2012…); Nêu thương hiệu, xuất xứ hàng hóa (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM - XN In Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam); Gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu vẫn gửi phiếu đăng ký thông báo mời thầu (Ban QLDA - CTXDCB huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai: Gói thầu Bảo hiểm công trình thuộc Dự án Các hạng mục phụ trợ đền Bảo Hà (Hạng mục: Đường T3, T4 và hệ thống điện khu phụ trợ đền Bảo Hà huyện Bảo Yên); Gói thầu có giá gói thầu trên 2 tỷ đồng vẫn thực hiện chào hàng cạnh tranh (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Đăk Lăk); Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định…).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

 

 

trungnam