Bên mời thầu cần biết (ngày 04/7/2013)

Ngày 03/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 154 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/7/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 03/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 154 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/7/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu: Ban Quản lý Khu kinh tế Cao Bằng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác” dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/7/2013 đến ngày 12/7/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 15/7/2013. Ban Quản lý Khu kinh tế Cao Bằng cần lưu ý, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. 

 

Dự kiến phát hành HSYC, HSMQT trước ngày đăng tải thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp HSQT trên báo: Trong phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/7/2013. Tương tự là trường hợp của Ban QLDA Hiện đại hóa quản lý thuế - Tổng cục Thuế, trong các phiếu đăng ký thông báo mời nộp HSQT bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đơn vị này cũng dự kiến phát hành HSMQT từ ngày 03/7/2013.  

 

Nhầm lẫn về thời gian bán HSMT, thời điểm đóng thầu và mở thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê (tỉnh Gia Lai) đăng thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm vật tư y tế tiêu hao”, dự kiến bán HSMT từ ngày 05/7/2013 đến ngày 15/7/2013, trong khi đóng thầu ngày 12/7/2013 và mở thầu ngày 15/7/2013. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam