Bên mời thầu cần biết (ngày 04/4/2013)

Ngày 03/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 136 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 130 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/4/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 03/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 136 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 130 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/4/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Xây dựng TP.HCM, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 08/4/2013.

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Ban QLDA Xây dựng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, mời thầu gói thầu không phải gói thầu quy mô nhỏ “Xây lắp công trình Nhà hội trường lớn và Nhà truyền thống UBND huyện”, dự kiến bán HSMT từ ngày 23/4/2013 đến ngày 07/5/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Tương tự, trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thống nhất (tư vấn cho chủ đầu tư là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang) nêu thời gian bán HSMT từ ngày 15/4/2013 đến ngày 29/4/2013. Trong cả hai trường hợp trên, để đảm bảo đúng quy định, thời gian bán HSMT phải kéo dài thêm tối thiểu 1 ngày nữa: đến 08/5/2013 đối với gói thầu của Ban QLDA Xây dựng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; và đến 30/4/2013 đối với gói thầu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang.

 

Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin: UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

 

Thiếu hình thức lựa chọn nhà thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban QLDA huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, gói thầu số 03 “Xây lắp đoạn Km0+00 đến Km2+700 (tuyến số 01)” thuộc Dự án Đường từ UBND xã Thuận Minh đi thôn Ku Kê, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, không có mục hình thức lựa chọn nhà thầu. Đây là thông tin thể hiện gói thầu đó được tổ chức đấu thầu theo hình thức nào, do đó, là một nội dung bắt buộc phải nêu trong phiếu đăng ký TBMT.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh