Bên mời thầu cần biết (ngày 04/01/2013)

Ngày 03/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 130 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 119 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/01/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 03/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 130 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 119 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/01/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu, như không đủ số ngày tối thiểu theo quy định, không bán/phát hành HSMT, HSYC đến thời điểm đóng thầu/hạn cuối nhận HSĐX. Trong phiếu đăng ký TBMT của Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương: thời điểm đóng thầu là 7h30 ngày 16/01/2013 nhưng chỉ bán HSMT đến 17h00 ngày 15/01/2013. Văn phòng HĐND&UBND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông: hạn cuối nhận HSĐX là ngày 18/01/2013 nhưng chỉ phát hành HSYC đến ngày 13/01/2013. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang (phát hành HSYC từ ngày 09/01/2013 đến ngày 12/01/2013) và Trường Chính trị tỉnh Bến tre (phát hành HSYC từ ngày 05/01/2013 đến ngày 09/01/2013) là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định.

 

Một số lỗi khác mà các cơ quan, đơn vị cũng mắc phải trong phiếu đăng ký thông tin của mình như:

 

Thời gian bán HSMT trước ngày dự kiến được đăng báo (Ban QLDA Xây dựng huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: bán HSMT từ ngày 02/01/2013).

 

Nêu thương hiệu hàng hóa: Ban An toàn giao thông Khánh Hòa.

 

Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin: Cục Hải quan TP. Cần Thơ; Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản Khối Đảng - Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Xí nghiệp Môi trường đô thị Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

 

Phiếu đăng ký thiếu dấu và chữ ký: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

trungnam