Bên mời thầu cần biết (ngày 03/01/2013)

Ngày 28/12/2012 và 02/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 221 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 201 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/01/2013); 20 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 28/12/2012 và 02/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 221 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 201 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/01/2013); 20 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT sai quy định của Luật Đấu thầu, như bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Sở Y tế Khánh Hòa nêu thời gian bán HSMT từ ngày 04/01 đến ngày 11/01/2013, trong khi theo quy định, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá 5 tỷ đồng phải bán HSMT tối thiểu trong 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

 

Không phát hành HSYC đến thời điểm hạn cuối nhận HSĐX: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình phát hành HSYC duy nhất trong  ngày 15/01/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 25/01/2013. Huyện ủy Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 03/01 đến 09/01/2013, nhưng hạn cuối nhận HSĐX là ngày 10/01/2013. Để tránh lỗi này, các đơn vị lưu ý, HYSC phải được phát hành tối thiểu trong 5 ngày và phát hành liên tục tới trước thời điểm hạn cuối nhận HSĐX. 

 

Phát hành HSYC trước ngày đăng tải trên báo: Công an huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (nêu ngày phát hành HSYC là 28/12/2012); Văn phòng HĐND & UBND thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông và Công ty TNHH MTV Mai Hồng Lợi - tỉnh Bình Dương… (nêu ngày phát hành HSYC là 02/01/2013).  

 

Nêu thương hiệu hàng hóa: Ban An toàn giao thông Khánh Hòa; Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an tỉnh Tây Ninh. 

 

Một số lỗi khác như: Sử dụng sai mẫu đăng tải thông tin (Trường Sỹ quan Thông tin, tỉnh Khánh Hòa); đóng thầu trước thời điểm hạn cuối bán HSMT (Trường Đại học Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long nêu thời gian bán HSMT đến 16 giờ ngày 21/01/2013, nhưng đóng thầu vào 14 giờ ngày 21/01/2013). 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

 

trungnam