Bên mời thầu cần biết (ngày 02/7/2013)

Ngày 01/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 149 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 139 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/7/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 01/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 149 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 139 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/7/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh), gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 10/7/2013. Cục Thuế tỉnh Thái Bình đăng thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 11/7/2013.

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn (tỉnh Đăk Lăk), các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 05/7/2013 đến ngày 08/7/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định.

 

Dự kiến không phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 04/7/2013 đến ngày 07/7/2013, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 10/7/2013. Tương tự là trường hợp của Doanh nghiệp Tư nhân Quang Hưng Thịnh (tỉnh Thái Nguyên) nêu thời gian phát hành HSYC đến ngày 17/7/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 19/7/2013.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điều 31 Luật Đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu trên báo tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng), Bên mời thầu có thể phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo và phát hành tối thiểu trong 10 ngày (Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP). Trường hợp chào hàng cạnh tranh, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 Ban Biên tập

ngocthanh