Bên Mời thầu cần biết (ngày 02/11/2012)

Ngày 01/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 241 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 203 phiếu đăng ký đã hợp lệ và được đăng tải vào ngày 02/11/2012; 38 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 01/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 241 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 203 phiếu đăng ký đã hợp lệ và được đăng tải vào ngày 02/11/2012; 38 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán (phát hành) HSMT, HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu (trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bắc Ninh…) thậm chí có đơn vị sau khi gửi fax lại vẫn còn sai như Công ty CP Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam; Văn bản chỉ viết tay vào mẫu, không được đánh máy đầy đủ (Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai); Thời gian phát hành HSYC nhầm thời gian (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai: phát hành HSYC từ ngày 05/10/2012 đến 10 giờ 00 ngày 16/10/2012); Gói thầu có giá gói thầu trên 2 tỷ đồng vẫn thực hiện chào hàng cạnh tranh (Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2, tỉnh Đồng Nai); Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin (XN Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

 

ngocthanh