Bên Mời thầu cần biết (ngày 01/11/2012)

Ngày 31/10/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 190 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 160 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải vào ngày 01/11/2012...

Ngày 31/10/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 190 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 160 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải vào ngày 01/11/2012; 30 phiếu đăng ký chưa hợp lệ chưa được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán (phát hành) HSMT, HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu (trong phiếu đăng ký TBMT của: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân, Công ty TNHH một thành viên 78, Trường Tiểu học Đức Hòa…); Văn bản thiếu dấu (Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Xí nghiệp Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"); Hình thức đấu thầu chưa rõ là đấu thầu trong nước hay đấu thầu quốc tế (Công ty TNHH MTV than Đồng Vông); Gói thầu có giá gói thầu là 2 tỷ đồng vẫn thực hiện chào hàng cạnh tranh (Trung tâm Dữ liệu và Truyền thông phòng ngừa thiên tai); Thời gian phát hành HSYC trước ngày dự kiến được đăng báo (Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh); Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin (Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam…). 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

 

admin