Bên mời thầu cần biết (8-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 167 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/01/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 167 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/01/2015. Trong đó, có 162 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/01/2015); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn và Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc liên doanh Việt Nga Vietsovpetro dự kiến phát hành HSMT từ ngày 12/01/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý XDCT Trụ sở VCB An Giang, Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung (TP. Hà Nội) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/01/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.  

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh