Bên mời thầu cần biết (7-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 174 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 06/01/2015. Trong đó, có 171 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/01/2015); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 174 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 06/01/2015. Trong đó, có 171 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/01/2015); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, UBND xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 09/01/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không Miền Nam không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014), đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh