Bên mời thầu cần biết (5-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 143 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 31/12/2014. Trong đó, có 141 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/01/2015); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 143 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 31/12/2014. Trong đó, có 141 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/01/2015); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Hai phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/01/2015 đến ngày 18/01/2015, nhưng thời điểm đóng thầu là ngày 28/01/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời điểm mở thầu cách thời điểm đóng thầu dài hơn 01 giờ: Trong phiếu đăng ký TBMT, Trường Quân sự địa phương tỉnh Đăk Nông dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/01/2015 đến ngày 19/12/2015 và đóng thầu lúc 14 giờ ngày 19/12/2015, nhưng mở thầu lúc 16 giờ 30 ngày 19/12/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014), việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Mặt khác, gói thầu này có thời gian phát hành HSMT quá dài.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

 

 

ngocthanh