Bên mời thầu cần biết (3-4-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 235 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/4/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 235 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/4/2015. Trong đó, có 230 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban quản lý dự án huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) và Công ty Truyền tải điện 1 (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 07/4/2015; Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/4/2015 đến ngày 27/4/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn thuộc LD Việt Nga “Vietsovpetro” (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/4/2015 đến ngày 15/4/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: UBND xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) thông báo mời chào hàng gói thầu hỗn hợp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, nhưng trong phiếu đăng ký TBMCH nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu..

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh