Bên mời thầu cần biết (30-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 207 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/01/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 207 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/01/2015. Trong đó, có 202 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong 02 phiếu đăng ký TBMT, Công ty Điện lực Kiên Giang dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/02/2015; Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/02/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Ngoài lỗi nêu trên, Sở Y tế tỉnh Kon Tum không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014).

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/01/2015; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ĐăkGlei (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/02/2015; Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/02/2015 đến ngày 07/02/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 09/02/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh