Bên mời thầu cần biết (29-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 237 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/01/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 237 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/01/2015. Trong đó, có 231 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 29/01/2015); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ban QL Xây dựng nông thôn mới xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM), UBND xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trường THPT Tống Văn Trân (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/02/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên giang) và UBND thị trấn Long Thành (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/02/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.  

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh