Bên mời thầu cần biết (28-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 251 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/01/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 251 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/01/2015. Trong đó, có 247 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/01/2015); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/01/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu “Thuê xe đưa đón công nhân năm 2015” có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV 790 - Tổng Công ty Đông Bắc dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/02/2015 đến ngày 12/02/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.

 

Áp dụng ưu đãi sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH gói thầu hỗn hợp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh