Bên mời thầu cần biết (27-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 276 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/01/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 276 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/01/2015. Trong đó, có 263 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban QL Ngành Nông nghiệp & PTNT trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/01/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), hồ sơ mời thầu được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. 

 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 5 ngày làm việc: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/01/2015 đến ngày 04/02/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), Ban QLDA xây dựng huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng A&C (tư vấn cho chủ đầu tư là UBND phường Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chưa nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014), đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh