Bên mời thầu cần biết (26-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 223 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/01/2015. Trong đó, có 216 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 223 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/01/2015. Trong đó, có 216 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/01/2015 đến ngày 28/01/2015; Công ty CP Cơ điện miền Trung (TP. Đà Nẵng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/01/2015 đến ngày 04/02/2015; Cảng vụ Hàng hải Nhà Trang (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/01/2015 đến ngày 06/02/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 09/02/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng, Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/01/2015 đến ngày 30/01/2015, trong khi đóng thầu ngày 11/02/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trường Thành Phát (Chủ đầu tư là UBND xã Phú Túc; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Trung tâm Quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

 Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

ngocthanh