Bên mời thầu cần biết (22-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/01/2015. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/01/2015); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/01/2015. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/01/2015); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.


Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và UBND xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 26/01/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và UBND phường Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014), đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh