Bên mời thầu cần biết (17-4-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 288 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/04/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 288 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/04/2015. Trong đó, có 281 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Bộ Tham mưu Quân khu 7 (TP.HCM) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/04/2015; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/04/2015 đến ngày 06/05/2015, nhưng đóng thầu ngày 27/04/2015; Công ty TNHH TM DV TVXD Bửu Thành (TP.HCM) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/04/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/04/2015; Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/04/2015 đến 13 giờ 30 ngày 27/04/2015; Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/04/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.  

 

Áp dụng ưu đãi sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu hỗn hợp, Trường Tiểu học Châu Văn Liêm (quận 6, TP.HCM) nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh