Bên mời thầu cần biết (1-4-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 348 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 31/03/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 348 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 31/03/2015. Trong đó, có 344 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/04/2015; Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/04/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/04/2015 đến ngày 10/04/2015, nhưng hạn cuối nhận HSĐX là ngày 30/04/2015; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/04/2015 đến ngày 10/04/2015, nhưng hạn cuối nhận HSĐX là ngày 17/04/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

admin