Bên mời thầu cần biết (13-4-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 311 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/4/2015. Trong đó, có 303 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 311 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/4/2015. Trong đó, có 303 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Y tế Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/4/2015 đến ngày 20/4/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 21/4/2015; Công ty Thủy điện Quảng Trị dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/4/2015 đến ngày 22/4/2015; Trường THCS EaTu (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/4/2015 đến ngày 26/4/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 27/4/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Bệnh viện Tai mũi họng TP. Cần Thơ, Trung tâm An toàn và Bảo vệ môi trường thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Xí nghiệp Khai thác các công trình khí (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/4/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, CN Công ty Phân bón & HCDK - CTCP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

 Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

ngocthanh