Bên mời thầu cần biết (12-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 180 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 09/01/2015. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 180 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 09/01/2015. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/01/2015 đến ngày 15/01/2015; Ban QLDA Đầu tư xây dựng khối kinh tế huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/01/2015 đến ngày 20/01/2015; Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản Kon Tum dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/01/2015 đến 08 giờ 00 ngày 23/01/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa dự kiến phát hành HSMT từ ngày 17/01/2015 đến ngày 24/01/2015; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/01/2015 đến ngày 28/01/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

 Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

ngocthanh