Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

31/08/2014 - 07:29
UBND TP.HCM vừa chấp thuận về mặt chủ trương đề án Đầu tư hệ thống xe buýt giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, trong giai đoạn này, Thành phố sẽ tập trung đầu tư trang bị toàn bộ xe buýt mới hiện nay, kêu gọi các thành phần kinh tế tập trung đầu tư hệ thống xe buýt xanh, thân thiện với môi trường bằng các chính sách và cơ chế ưu đãi mới. TP.HCM cũng sẽ xem xét lại toàn bộ quy trình, cơ chế đấu thầu khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân tham gia.
Bên mời thầu cần biết (ngày 8/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 8/1/2014)

31/08/2014 - 06:59
Ngày 07/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 81 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 78 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/01/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 14/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 14/5/2014)

31/08/2014 - 06:59
Ngày 13/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/5/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/5/2014)

31/08/2014 - 06:59
Ngày 19/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 191 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 183 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/5/2014); 8 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/5/2014)

31/08/2014 - 06:58
Ngày 09/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 174 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 171 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/5/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 15/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/4/2014)

31/08/2014 - 06:58
Ngày 14/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 165 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 7/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 7/5/2014)

31/08/2014 - 06:55
Ngày 06/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 147 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 145 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/5/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 22/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 22/11/2012)

31/08/2014 - 06:46
Ngày 21/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 218 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 202 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 22/11/2012; 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 9/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 9/7/2014)

31/08/2014 - 06:30
Ngày 8/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 134 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 9/7/2014); 5 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/12/2013)

31/08/2014 - 06:21
Ngày 11/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/12/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 23/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 23/8/2013)

31/08/2014 - 05:23
Ngày 22/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 149 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 145 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/8/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 14/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 14/7/2014)

31/08/2014 - 05:23
Ngày 11/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 156 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 151 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/7/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/12/2012)

31/08/2014 - 05:18
Ngày 26/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 89 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 87 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/12/2012); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 08/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 08/5/2013)

31/08/2014 - 05:08
Ngày 07/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 188 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 180 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/5/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 01/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 01/4/2013)

31/08/2014 - 04:53
Ngày 29/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 146 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 130 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/4/2013); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/02/2013)

31/08/2014 - 04:38
Trong 2 ngày 22 và 23/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 145 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 135 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/02/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/3/2013)

31/08/2014 - 04:36
Ngày 27/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 97 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/3/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 4/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 4/7/2014)

31/08/2014 - 04:20
Ngày 03/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 173 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/7/2014); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/4/2014)

31/08/2014 - 03:55
Trong 2 ngày 08 và 10/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 308 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 306 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 6/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 6/11/2013)

31/08/2014 - 03:54
Ngày 05/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 140 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 132 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/11/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.