THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

10/05/2019 - 00:00
Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân kính mời các nhà cung cấp tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm như sau: