(BĐT) - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán: IJC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 1.416 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh bất động sản trong kỳ đạt 1.278,6 tỷ đồng, chiếm 89,91%, lĩnh vực còn lại như bán vé cầu đường (4,79%), bất động sản đầu tư (0,63%),... Nhờ giá vốn hàng bán giảm 13% giúp lợi nhuận gộp của Becamex IJC tăng 121% lên gần 417 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí khác, Becamex IJC ghi nhận 292 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 152,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết trên, Becamex IJC đã hoàn thành gần 46,3% kế hoạch doanh thu cả năm và 46,9% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trước đó, HĐQT Becamex IJC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu hợp nhất 3.072 tỷ đồng và lãi sau thuế 622 tỷ đồng, tăng lần lượt 43% và 68% so với thực hiện năm 2020.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản hợp nhất của Becamex IJC đạt 6.604 tỷ đồng. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý I/2021 là 0,96 lần.