(BĐT) - Ngày 9/7, Công ty CP May mặc Bình Dương (mã chứng khoán: BDG) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 19/7.

Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 12 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 12/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 40%. Như vậy, tổng mức cổ tức năm 2020 mà Công ty trả cho cổ đông là 50%, gấp 10 lần so với kế hoạch 5% trước đây.

Tại ĐHĐCĐ, Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 với chỉ tiêu doanh thu đạt 1.252 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. Cổ tức chi trả tỷ lệ 40%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu của May mặc Bình Dương đạt 306,9 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng, giảm 14%. So với kế hoạch được thông qua, 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 24,5% kế hoạch doanh thu và 28,8% chỉ tiêu lợi nhuận.