Công ty cổ phần Thống Nhất (HNX: BAX) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 20% bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty dự chi là 16,4 tỷ đồng.
BAX chia thêm cổ tức tiền mặt 20%

Ngày đăng ký cuối cùng là 6/4, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 3/4. Công ty dự kiến sẽ chi trả từ ngày 17/4.

Năm ngoái, doanh thu của BAX tăng mạnh lên gần 184 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận sau thuế gấp 4 lần cùng kỳ đạt 85 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ dự án Khu công nghiệp Bàu Xéo và Khu Trung tâm dịch vụ. Thu nhập trên mỗi cổ phần theo đó đạt 10.369 đồng.

Nhờ kết quả kinh doanh cao, BAX sẽ chi 41 tỷ đồng chia cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 50%. Trong đó, công ty đã chia cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 30% vào 19/2.

Sang năm 2020, chủ KCN Bàu Xéo lên kế hoạch doanh thu tăng 46% đạt 296 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 108 tỷ đồng, tăng 27%. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2020 vẫn là 50% bằng tiền mặt.

Theo NDH