(BĐT) - Ngay sau khi Trường Đại học (ĐH) Bạc Liêu (Chủ đầu tư) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 Xây lắp các hạng mục thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường ĐH Bạc Liêu, một nhà thầu bị loại đã gửi Đơn kiến nghị tới Báo Đấu thầu để “phản ứng” với kết quả này. 
Gói thầu số 1 Xây lắp các hạng mục thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu

Gói thầu số 1 Xây lắp các hạng mục thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu

Tuy nhiên, Chủ đầu tư khẳng định đã lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nhà thầu bị loại không phục

Ngày 26/7/2018, Trường ĐH Bạc Liêu có văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên. Theo đó, nhà thầu được lựa chọn là Công ty CP Đầu tư và Xây lắp TP. Cần Thơ, với giá trúng thầu 10.355 triệu đồng,  giảm 740 triệu đồng, tức 6,6% so với giá gói thầu (11.095 triệu đồng); thời gian thực hiện hợp đồng là 240 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách tỉnh Bạc Liêu, được đấu thầu rộng rãi trong nước. Nhà thầu kiến nghị cho biết, hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định: “Tất cả các nhà thầu phải lưu ý tính toán chi phí hạng mục chung cho toàn bộ Gói thầu” và lập theo Biểu mẫu số 05, trong đó Bảng tổng hợp giá dự thầu phải bao gồm 2 phần riêng biệt: chi phí hạng mục chung và chi phí xây dựng, trường hợp nhà thầu không tính hoặc tính không đúng theo HSMT thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Nhà thầu kiến nghị đã lập đầy đủ chi phí hạng mục chung và chi phí xây dựng với giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh, trừ giảm giá là 10.354 triệu đồng; còn nhà thầu trúng thầu có giá dự thầu là 10.222 triệu đồng (thiếu phần chi phí hạng mục chung có giá trị khoảng 300 triệu đồng). Ngoài ra, HSDT của nhà thầu trúng thầu còn có khối lượng chào thêm với giá trị gần 133 triệu đồng.

Nhà thầu kiến nghị cho rằng, nếu so sánh giá dự thầu giữa các nhà thầu thì cần phải đưa về một mặt bằng khối lượng và các biểu phí quy định bắt buộc phải có nêu trong HSMT. Khi đơn vị chấm thầu lựa chọn Công ty CP Đầu tư và Xây lắp TP. Cần Thơ trúng thầu đã bỏ qua nhiều điều kiện tiên quyết của HSMT trong quá trình xét thầu. 

Giữ nguyên quan điểm loại nhà thầu

Để làm rõ những nội dung kiến nghị của nhà thầu, phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ với ông Trần Văn Chiêu - Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu. Ông Chiêu cho biết, Nhà trường đã nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu bị loại. Ngày 1/8/2018, Nhà trường đã có công văn trả lời kiến nghị và trong công văn này, Nhà trường vẫn giữ nguyên quan điểm loại nhà thầu. Trong quá trình chấm thầu, đơn vị xét thầu thấy HSDT của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp TP. Cần Thơ chào thiếu chi phí hạng mục chung và chi phí xây dựng nên đã yêu cầu làm rõ. Trong quá trình làm rõ, nhà thầu này khẳng định, giá dự thầu 10.222 triệu đồng đã bao gồm chi phí hạng mục chung và hạng mục xây dựng (do có biện pháp thi công hợp lý nên Nhà thầu không tính chi phí hạng mục chung vào giá dự thầu). Hơn nữa, đây là gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nên giá chào thầu 10.222 triệu đồng là giá trọn gói đối với phần khối lượng mời thầu. Do đó, đơn vị xét thầu vẫn đánh giá Công ty CP Đầu tư và Xây lắp TP. Cần Thơ là nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

Còn đối với phần khối lượng chào thêm gần 133 triệu đồng của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp TP. Cần Thơ (do chênh lệch giữa bản vẽ thiết kế thi công với khối lượng được nêu trong HSMT) thì Nhà trường sẽ thương lượng với Nhà thầu trong quá trình thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng. Hiện tại, Nhà trường vẫn chưa ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Một chuyên gia về đấu thầu bình luận rằng, Điểm d Khoản 2 Điều 17 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “Trường hợp nhà thầu có HSDT được hiệu chỉnh sai lệch xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng, khi thương thảo hợp đồng phải lấy mức đơn giá chào thấp nhất trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để thương thảo đối với phần sai lệch thiếu”. Tuy nhiên, chưa bàn đến chuyện đúng, sai của HSMT, nhưng trong quá trình đánh giá HSDT thì phải tuân thủ các yêu cầu của HSMT.