Vĩnh Phúc: Chuyển mục đích sử dụng 183ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Diện tích đất này được thực hiện dự án KĐT du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường (73,61ha) và dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận (110ha).

 
Phối cảnh Khu đô thị sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường.
Phối cảnh Khu đô thị sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 933/TTg-NN đồng ý UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chuyển mục đích sử dụng 183,61ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.

Trước đó ngày 2/7, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, theo đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng chấp thuận đề nghị của tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng 73,61ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện dự án KĐT du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường theo công văn đề nghị trước đó của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị Thủ tướng chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển mục đích sử dụng 110ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận.


Reatimes.vn