UBND tỉnh Hải Dương đồng ý cho Vicem Hoàng Thạch thuê đất khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định cho VICEM Hoàng Thạch thuê đất tại thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương với diện tích 835.188,8m2 đất làm vành đai an toàn khai thác mỏ và để khai thác khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương quyết định cho Cty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch thuê 835.188,8m2 đất (UBND huyện Kinh Môn đã hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để khai thác khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng và làm vành đai an toàn khai thác mỏ theo Quyết định số 188/TTg ngày 17/5/1979 của Thủ tướng Chính phủ và Giấy phép khai thác mỏ số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 của Bộ Công nghiệp nặng.

Loại đất cho thuê: đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm; cụ thể: Cho thuê 12.514m2 đất làm vành đai an toàn khai thác mỏ núi Han (Quyết định số 188/TTg ngày 17/5/1979 của Thủ tướng Chính phủ) với thời hạn đến 31/12/2005. Cho thuê đất làm vành đai an toàn khai thác mỏ núi A, diện tích 79.527m2 với thời hạn thuê đến 31/12/2025. Cho thuê đất làm vành đai an toàn khai thác mỏ Áng Dâu (Giấy phép khai thác mỏ số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 của Bộ Công nghiệp nặng) với diện tích 28.177,6m2; thời hạn cho thuê đất: đến ngày 26/4/2025 (theo thời hạn Giấy phép khai thác mỏ số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 của Bộ Công nghiệp nặng). Cho thuê đất khai thác khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng và làm vành đai an toàn khai thác mỏ Áng Rong (Giấy phép khai thác mỏ số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 của Bộ Công nghiệp nặng) với diện tích: 714.970,2m2 (trong đó: khai thác mỏ 625.835m2; vành đai an toàn khai thác mỏ 89.135,2m2); thời hạn cho thuê đất: đến ngày 26/4/ 2025 (theo thời hạn Giấy phép khai thác mỏ số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 của Bộ Công nghiệp nặng).


Xây dựng