Trà Vinh: Thủ tướng đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Trà Vinh quyết định chuyển mục đích sử dụng 17,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.

PV